Lehtimäen Matkat Oy:n lisä- ja erityisehdot

Lehtimäki Matkat lisä- ja erityisehdot

Lehtimäki Matkat lisä- ja erityisehdot

N.C.D. Cruise Oy:n tuottamien erikoisristeilyiden erityisehdot sivun alalaidassa.

Nämä eritysehdot koskevat vain Lehtimäki Matkat järjestämiä matkoja. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Lehtimäki Matkat, ellei toisin ole mainittu. Muiden matkojen osalta noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja ( lue ne tästä ) ja kunkin matkanjärjestäjän erityisehtoja. Tarkista aina matkakohtaiset erityisehdot toimistoltamme.

Matkan varaus- ja maksuehdot

Perimme palvelumaksuhinnastomme mukaiset maksut ja palvelumaksuhinnastomme on nähtävillä toimistossamme sekä Internet-sivuillamme www.LehtimakiMatkat.fi

Varattaessa matka aiemmin kuin 28 vrk ennen lähtöä, on matkan hinta maksettava seuraavasti:
- varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 50 € /hlö ja
- loppumaksu viimeistään 28 vrk ennen lähtöä.

Matkan hinnan ollessa yli 250 € / henkilö
- varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 100 € /hlö ja
- loppumaksu viimeistään 28 vrk ennen lähtöä.

Matkapaketti, jossa matkan osana on lento
- varausmaksuna 7 päivän kuluessa varauksesta 250 € /hlö ja
- loppumaksu viimeistään 28 vrk ennen lähtöä.

Jos matka varataan alle 28 vrk ennen lähtöä, on koko matkan hinta maksettava välittömästi matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, on Lehtimäen Matkoilla oikeus peruuttaa matkavaraus.

Jotkut erikoismatkat ja lentohintatyypit saattavat edellyttää erityisehdon soveltamista.

Lehtimäen Matkojen toimistokulu on 50 € / hlö.

Matkaliput ja vahvistus
Lasku on vahvistus varatusta matkasta. Jos matkasta lähetetään lasku, matkustajan on tarkistettava laskuista ja matkustusasiakirjoista, että mm. nimet, lähtöpäivä, lähtöaika sekä laiva- ja hotellitiedot ovat sovitun mukaiset. Jos varattujen palveluiden oikeellisuus ei ole sovitun mukainen, tulee asiakkaan välittömästi ottaa yhteys toimistoomme. Lasku, varauserittyly ja maksutosite tulee olla mukana matkalle lähdettäessä. Tarvittavat matka-asiakirjat toimitetaan sopimuksen mukaan.

Passi ja viisumi
Matkustaja hankkii itse passin ja viisumin omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Matkanjärjestäjä opastaa mielellään tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

Peruutusehdot
Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki jolloin saamme tiedon peruutuksesta.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin (YVE 4 ja 5) :

· viimeistään 28 vrk ennen matkaa, jolloin peruutuskuluina peritään 50 € /henkilö.

· myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, jolloin kuluina peritään varausmaksu

· myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, jolloin kuluina peritään 50 % matkan hinnasta.

· Jos matka perutaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, peritään koko matkan hinta.

Poikkeus Yleisten valmismatkaehtojen kohtaan 8.2. reittilentojen erityisehtojen vuoksi lipunkirjoituksen jälkeen tehtyä nimen muutosta käsitellään peruutuksena ja uutena varauksena. Reittihintaisiin lentoihin perustuvista matkapaketeista peritään toimistokulujen lisäksi muut todelliset kulut (kuten lentoyhtiöiden tai muun palvelun tuottajan matkanjärjestäjältä perimät kulut.) Matkustajan tulee jo varausvaiheessa ottaa huomioon, että peruutuskulut erityisesti viime hetken peruutuksissa voivat olla toimistokuluja huomattavasti suuremmat myös sairastapauksissa.

Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (YVE 5) ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä, voidaan periä kohtuullinen korvaus (YVE 4.4) etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista (esim. lennot, kuljetukset, majoitukset, lisäpalvelut, tapahtumaliput jne.), joista Lehtimäen Matkat Oy:llä ei ole hinnanpalautusoikeutta. Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, kts. kohta vakuutukset.

Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua alle 4 vrk:n pituisten matkojen osalta ja 14 vrk ennen matkan alkua pidempien matkojen osalta. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruttaa liityntäkuljetus tai muuttaa matka alkamaan satamasta / lentokentältä viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua, jos kuljetukseen ei ole ilmoittautunut riittävä määrä matkustajia, tällöin matkustajalle palautetaan kuljetuksen hinta. Matkojen ja liityntäkuljetusten toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia matkajärjestelyihin, joihin matkustaja on voinut matkakohteen tai sen luoteen perusteella kohtuudella varautua. Tällaiset muutokset eivät ole virheitä eivätkä oikeuta matkustajaa matkan peruuttamiseen tai saamaan hyvitystä matkasta. Virheitä eivät ole: lentoaikataulumuutokset, bussiaikataulumuutokset eikä hotellin vaihtuminen toiseen samantasoiseen tai parempaan, jos sijainti ja palvelut eivät olennaisesti muutu.

Ryhmille
on omat maksu- ja peruutusehtonsa, jotka saa tarjouksen yhteydessä.

Ryhmänkerääjän vastuu: Ryhmänkerääjä on matkustajan yhdyshenkilö matkanjärjestäjään. Jollei muusta ole sovittu, yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmään kuuluvat saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.


Matkustajan vastuu
Matkustaja, joka eroaa ryhmästä, on velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen bussin lähtöä paluumatkalle sekä tarkistamaan paluuaikataulut. Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä. Jos matkustaja myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa matkustaja itse paluukuljetuksesta.


Vakuutukset
Lehtimäki Matkat ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista. Suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen hankkimista jo varausvaiheessa. Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta sekä tarkistamaan vakuutuksen kattavuuden. Matkavakuutuksen voitte ostaa toimistostamme.


Muutokset
Lehtimäki Matkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä mahdollisesti esitteessä ja Internetissä olevista painovirheistä. Tämä koskee hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja, aikatauluja jne. Kaikki aikataulut, hinnat, ohjelmat jne. ovat sitoumuksetta, ja ne on aina matkaa varattaessa tarkistettava.

Muilta osin sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja.

Lehtimäki Matkat Kuluttajavirastonumero on 4227/03/MjMv ja kaupparekisterinumero on 634.325. Lehtimäki Matkat on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) jäsen ja jäsennumero on 35606.


Nämä eritysehdot koskevat vain N.C.D. Cruise Oy:n tuottamia erikoisristeilyjä.

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Lehtimäki Matkat. Muiden matkojen osalta noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja ja matkakohtaisia erityisehtoja.

Matkan varaus- ja maksuehdot

Perimme 12 euron palvelumaksun toimistoltamme tehdyistä matkavarauksista. Varauksen muutoskulu 12 euroa/muutos.

Varattaessa matka aiemmin kuin 60 vrk ennen lähtöä, on matkan hinta maksettava seuraavasti:
- varausmaksuna varauksen tekohetkellä 30 € /hlö ja
- loppumaksu viimeistään 60 vrk ennen lähtöä.

Jos matka varataan alle 60 vrk ennen lähtöä, on koko matkan hinta maksettava välittömästi matkaa varattaessa. Mikäli matkustaja ei suorita maksuja määräajassa, on Lehtimäki Matkoilla oikeus peruuttaa matkavaraus.

Lehtimäen Matkojen toimistokulu on 12 € / hlö.

Matkaliput ja vahvistus
Lasku on vahvistus varatusta matkasta. Jos matkasta lähetetään lasku, matkustajan on tarkistettava laskuista ja matkustusasiakirjoista, että mm. nimet, lähtöpäivä, lähtöaika sekä laivatiedot ovat sovitun mukaiset. Jos varattujen palveluiden oikeellisuus ei ole sovitun mukainen, tulee asiakkaan välittömästi ottaa yhteys toimistoomme. Lasku, varauserittely ja maksutosite tulee olla mukana matkalle lähdettäessä. Tarvittavat matka-asiakirjat toimitetaan sopimuksen mukaan.

Matka-asiakirjat
Matkustaja hankkii itse henkilöllisyystodistuksen omalla kustannuksellaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Matkanjärjestäjä opastaa mielellään tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.

Peruutusehdot
Asiakkaan peruuttaessa matkavarauksensa katsotaan peruutusajankohdaksi se hetki jolloin saamme tiedon peruutuksesta. Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana klo 9.00 - 17.00.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:

- yli 60 vrk ennen lähtöä jolloin peruutuskuluina peritään 30 euroa/henkilö

- 60-30 vrk ennen lähtöä jolloin peruutuskuluina peritään 50% matkan hinnasta/henkilö

- 29-14 vrk ennen lähtöä jolloin peruutuskuluina peritään 75% matkan hinnasta/henkilö

- myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkaa jolloin peruutuskuluina peritään koko matkan hinta

- lääkärintodistuksella aina ennen matkaa 10 euroa/henkilö

Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (YVE 5) ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä, voidaan periä kohtuullinen korvaus (YVE 4.4) etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista (esim. lennot, kuljetukset, majoitukset, lisäpalvelut, tapahtumaliput jne.), joista Lehtimäen Matkat Oy:llä ei ole hinnanpalautusoikeutta. Korvaus määritellään todellisten kustannusten mukaan. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, kts. kohta vakuutukset.

Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka tai matkasarja, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua alle 4 vrk:n pituisten matkojen osalta ja 14 vrk ennen matkan alkua pidempien matkojen osalta. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruttaa liityntäkuljetus tai muuttaa matka alkamaan satamasta viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua, jos kuljetukseen ei ole ilmoittautunut riittävä määrä matkustajia, tällöin matkustajalle palautetaan kuljetuksen hinta. Matkojen ja liityntäkuljetusten toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia matkajärjestelyihin, joihin matkustaja on voinut matkakohteen tai sen luoteen perusteella kohtuudella varautua. Tällaiset muutokset eivät ole virheitä eivätkä oikeuta matkustajaa matkan peruuttamiseen tai saamaan hyvitystä matkasta. Virheitä eivät ole: laiva-aikataulumuutokset, bussiaikataulumuutokset eikä laivan vaihtuminen toiseen.

Ryhmille
on omat maksu- ja peruutusehtonsa, jotka saa tarjouksen yhteydessä.

Ryhmänkerääjän vastuu: Ryhmänkerääjä on matkustajan yhdyshenkilö matkanjärjestäjään. Jollei muusta ole sovittu, yhdyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä matkanjärjestäjän kanssa matkustajia sitovasti. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmään kuuluvat saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.


Matkustajan vastuu
Matkustajan on annettava Lehtimäki Matkoillesellaiset yhteystiedot, joilla hänet tavoitetaan tarvittaessa myös matkan aikana. Jos matkustaja ei saavu lähtöpaikalle sovittuna ajankohtana, Lehtimäki Matkoilla on oikeus peruuttaa matkustajan muut matkan hintaan sisältyvät palvelut. Matkustaja, joka eroaa muusta ryhmästä, on itse vastuussa matkajärjestelyistään. Käyttämättä jääneistä matkapalveluista ei suoriteta hyvitystä.


Vakuutukset
Lehtimäki Matkat ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista. Suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen hankkimista jo varausvaiheessa. Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omaa vastuuta sekä tarkistamaan vakuutuksen kattavuuden. Matkavakuutuksen voitte ostaa toimistostamme.

Muutokset
Lehtimäki Matkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä mahdollisesti esitteessä ja Internetissä olevista painovirheistä. Tämä koskee hintoja, lähtöpäiviä, hotelleja, aikatauluja jne. Kaikki aikataulut, hinnat, ohjelmat jne. ovat sitoumuksetta, ja ne on aina matkaa varattaessa tarkistettava.

Asiakasrekisteri
Lehtimäki Matkat luovuttaa risteilyn varanneiden matkustajien osoiterekisterin N.C.D. Cruise Oy:lle.
Lehtimäki Matkojen osoiterekisteriä voidaan henkilörekisterilain mukaan käyttää suoramarkkinointiin. Jos ette halua tarjouksia, voitte ilmoittaa siitä asiakaspalveluumme.

Muilta osin sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja.

Lehtimäki Matkat Kuluttajavirastonumero on 4227/03/MjMv ja kaupparekisterinumero on 634.325. Lehtimäki Matkat on Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n (SMAL) jäsen ja jäsennumero on 35606.
Lehtimäki Matkat tarjoaa laadukkaat risteilyt, kaupunkilomat, kylpylälomat, rantalomat sekä ryhmämatkat ja messumatkat. Pääset sivuiltamme varaamaan edulliset lennot ja hotellit. Tarjoamme sivuillamme aina päivän parhaat matkatarjoukset ja tarjouspaketit. Suosikkikohteina Tallinna, Haapsalu, Pärnu, Pietari, Tukholma, Dublin, Tunisia ja monet muut.